Arna Rún Óskarsdóttir


Arna Rún Óskarsdóttir

Arna Rún er forstöðulæknir endurhæfingar- og öldrunarlækninga á Sjúkrahúsinu á Akureyri og starfar í Ökumatsteymi SAk.

Akstur og aldraðir

11 okt. 16:00 - 16:45

Vorið 2017 var stofnað þverfaglegt teymi við Sjúkrahúsið á Akureyri (SAk) í þeim tilgangi að þróa verklag við mat á akstursfærni aldraðra. Í teyminu starfa iðjuþjálfi, sálfræðingur og öldrunarlæknar auk annarra sérfræðinga eftir þörfum. Við þróun verklags var notast við gagnreyndar aðferðir og erlendar rannsóknir. Einnig var horft til verklags í öðrum löndum og fræðsla m.a. sótt til Karolinska sjúkrahússins í Stokkhólmi.